Poradnia małżeńska
bielany.katolik.bielsko.pl

Małżeństwo, rodzina to naturalne środowisko życia w większości z nas - członków rodziny parafialnej - miejsca, gdzie powinniśmy czuć się bezpieczni i szczęśliwi. Jest to jednak miejsce, gdzie wychodzą na jaw wszystkie nasze słabości i nasza niezdolność kochania - i gdzie w trudzie uczymy się je przezwyciężać. Ważną rolę w parafii pełni poradnictwo rodzinne, czyli Poradnia Życia Rodzinnego. Pracujący w niej Doradca prowadzi zajęcia z przygotowania do życia w rodzinie przed zawarciem sakramentu małżeństwa. Ponadto służy pomocą w rozwiązywaniu kryzysów małżeńskich i konfliktów rodzinnych.

Dla przygotowujących się do sakramentu

Informacje ogólne dla narzeczonych korzystających z bezpośredniego przygotowania do zawarcia Sakramentu Małżeństwa w diecezji bielsko-żywieckiej.

 1. Bezpośrednie przygotowanie do zawarcia Sakramentu Małżeństwa obejmuje nauki przedślubne oraz trzy rozmowy w katolickiej poradni rodzinnej. Wcześniejsze zgłoszenie zmniejszy stres przygotowań.
 2. Nauki przedślubne mają charakter "randkowy" i są okazją do twórczych rozmów. Nawet jeśli macie długi staż, jesteście rodzicami, zawarliście wcześniej związek cywilny, chcecie zawrzeć ślub mieszany czy mieszkacie za granicą. Odbywają się w wyznaczonych terminach dla maksymalnie 15 par. Prowadzone są przez kapłanów i doradców rodzinnych posiadających misję kanoniczną Biskupa diecezji bielsko-żywieckiej.
 3. Po zakończeniu nauk narzeczeni zgłaszają się do wybranej przez siebie katolickiej poradni rodzinnej (spis w zakładce PORADNIE ) celem przeprowadzenia trzech rozmów z doradcą rodzinnym posiadającym misję kanoniczną Biskupa diecezji bielsko-żywieckiej. Potwierdzanie spotkań przez osoby nieuprawnione mogą skutkować nieuznaniem spotkań i zgłoszeniem sprawy do odpowiednich władz.
 4. Przeznaczone jest wyłącznie dla osób mieszkających na terenie diecezji bielsko-żywieckiej (konieczne jest aby na terenie diecezji mieszkało przynajmniej jedno z narzeczonych).
  Możliwość udziału osób z poza diecezji możliwe jest jedynie w przypadku wolnych miejsc.
 5. Formularz mogą wysyłać narzeczeni, których ślub odbędzie się do 12 miesięcy od daty zgłoszenia. Koordynator po zgłoszeniu dostosowuje formę i czas do indywidualnej sytuacji obojga narzeczonych.
 6. Zaświadczenie o ukończeniu nauk i odbyciu spotkań w poradni nie jest niezbędne do spisywania protokołu przedślubnego.
  Zaświadczenie można donieść księdzu w późniejszym terminie.
 7. Organizatorem bezpośredniego przygotowania do zawarcia Sakramentu Małżeństwa  jest Duszpasterstwo Rodzin diecezji bielsko-żywieckiej.
 8. Warunkiem uczestnictwa jest :
      a) zgłoszenie się przez formularz kontaktowy
      b) po uzyskaniu informacji o przyjęciu zgłoszenia dokonanie płatności na cele statutowe Duszpasterstwa Rodzin diecezji bielsko-żywieckiej.
 9. Po weryfikacji przesłanych danych przez formularz, zainteresowani otrzymają potwierdzenie zgłoszenia szczegóły rachunku do przelewu, terminy nauk oraz dalsze wytyczne.
 10. W wyjątkowych sytuacjach, za zgodą Duszpasterstwa Rodzin możliwe jest indywidualne przygotowanie do Sakramentu Małżeństwa.


Parafia św. Macieja Apostoła
Bielany ul. Solna 2
32-651 Nowa Wieś
tel. +48 33 848 65 98

Konto bankowe:
Bank PKO SA oddz. Kęty
61 1240 4852 1111 0000 4701 4956
Jak do nas dojechać