Kaplica
bielany.katolik.bielsko.pl

Msze Święte w kaplicy są odprawiane:
• w każdą środę o godz. 17.00 połączona z Nowenną do MB Nieustającej Pomocy
• w każdy pierwszy piątek o godz. 15.00
• w każdą niedzielę o godzinie 9.30
• przez adwent i maj o 17.00


Dojazd na Mszę św. w niedziele był uciążliwy, więc mieszkańcy wyszli z propozycją, żeby wybudować kaplicę. Punktem wyjścia były Msze św. odprawiane dla chorych w domu pani Emilii Sajdak w każdy pierwszy piątek miesiąca. Od 3 maja 1990 roku zaczęto odprawiać Msze św., w domu pani Wandy Dusik-Kurdzielowej. Coraz liczniejsze uczestnictwo wiernych w coniedzielnej Eucharystii ugruntowały, a nawet utwierdziły ludzi w przekonaniu o konieczności powstania na Zasolu Łęckim świątyni. Wielkie zrozumienie i życzliwość ze strony ówczesnego ks. Proboszcza Stanisława Czernika dodało sił mieszkańcom w staraniach dotyczących budowy kaplicy. 28 stycznia 1991 roku ks. Proboszcz przedstawił wstępną koncepcję budowy, która podjął powstały wówczas Komitet Budowy kaplicy. W lutym, na zebraniu wiejskim mieszkańcy określili miejsce, na którym pragnęliby wznieść świątynię. Z wielkim entuzjazmem wzięto się do pracy. Zaczęto gromadzić tak bardzo potrzebne fundusze oraz wymaganą dokumentację. 3 maja 1991 roku ks. dziekan Gerard Jajecznica przy ołtarzu polowym odprawił pierwszą Mszę św., w czasie której poświęcił plac przeznaczony po budowę kaplicy. Jesienią postawiono fundamenty. Wiosną 1992 roku wybudowano w surowym stanie kaplicę oraz wszystkie pomieszczenia zaplecza gospodarczego. Ważnym wydarzeniem w życiu religijnym wsi był dzień 29 września, kiedy to w uroczystej procesji przeniesiono paramenty liturgiczne do nowowybudowanej kaplicy, w której od tego momentu zaczęto odprawiać Mszę św. Przygotowano również budynek kaplicy przez wyposażenie go w niezbędne elementy potrzebne do jego w miarę prawidłowego funkcjonowania. Wmurowania kamienia węgielnego poświęconego 29 czerwca 1992 w Rzymie przez Ojca Świętego, dokonał 28 listopada 1993 Ordynariusz naszej Diecezji Bp Tadeusz Rakoczy. Do tego wydarzenia wieś przygotowała się przez rekolekcje które poprowadził ks. Franciszek Ślusarczyk Ks. proboszcz Stanisław Czernik witając Biskupa powiedział: "Świątynia ta została wybudowana w ciągu dwóch lat przez wytrwałą pracę, ofiarność Zasola i całej parafii". Ważniejsze decyzje i wydarzenia związane z budową kaplicy wiązały się z 3 maja . Fakt ten wpłynął na decyzję, by na patronkę kaplicy obrać NMP Królową Polski. Prace wykończeniowe wnętrza, które trwały w roku 1993 stworzyły warunki do pracy duszpasterskiej. Wykończenie sal na zapleczu kaplicy stworzyło warunki na spotkania Służby Liturgicznej i Oazy Dzieci Bożych. Rozpoczęła też swoją działalność Poradnia Życia Rodzinnego. Następnie kaplicę wyposażono w kraty, wykonano żyrandole na filarach, zakupiono stacje Drogi Krzyżowej, szaty liturgiczne i monstrancję. Wiosną 1996 roku przygotowano tabernakulum, które obudowano bogatą ornamentyką drewnianą wykorzystując XVIII - to wieczne elementy z kościoła parafialnego. Dokonania te zmierzały do Uroczystości Bożego Ciała , w czasie której w uroczystej procesji z kościoła parafialnego w Bielanach przeniesiono Pana Jezusa Eucharystycznego do kaplicy by zamieszkał w niej na zawsze. Twego samego dnia odbyła się tu Pierwsza Komunia święta.
Na powitanie 1997 roku w związku z uroczystością poświęcenia kaplicy zamontowano na wieży dzwon, co stało się ukoronowaniem prac inwestycyjnych w 1996 roku.

Uroczystość poświęcenia kaplicy odbyła się w styczniu 1997 r. Poświęcenia dokonał sam Biskup Ordynariusz.

W świątyni nadal jednak trwały prace, przy jej wyposażaniu. W uroczystość odpustową 3 maja 2001 r. zakończył się kolejny etap prac, w kaplicy NMP Królowej Polski w Zasolu Łęckim, poświęcono nastawę ołtarza, którego głównym elementem jest okazały obraz Matki Bożej Częstochowskiej. Uroczystości odpustowej przewodniczył o. Bronisław Kraszewski, z Jasnej Góry, który dokonał poświęcenia nowej nastawy.Parafia św. Macieja Apostoła
Bielany ul. Solna 2
32-651 Nowa Wieś
tel. +48 33 848 65 98

Konto bankowe:
Bank PKO SA oddz. Kęty
61 1240 4852 1111 0000 4701 4956
Jak do nas dojechać