Patron parafii
bielany.katolik.bielsko.pl

Maciej w języku hebrajskim Mattatyah, a po grecku Matthies, znaczy tyle, co "dar Jahwe". Wybrano go do grona dwunastu po Wniebowstąpieniu Jezusa w miejsce Judasza Iskarioty, który zdradził Mistrza. Piękny i wymowny jest opis jego wyboru do grona Apostołów: Wtedy Piotr w obecności braci, a zebrało się razem około stu dwudziestu osób, tak przemówił: "Bracia, musiało wypełnić się słowo Pisma, które Duch Święty zapowiedział przez usta Dawida o Judaszu. On to wskazał drogę tym, którzy pojmali Jezusa, bo on zaliczał się do nas i miał udział w naszym posługiwaniu. Za pieniądze, niegodziwie zdobyte, nabył ziemię i spadłszy głową na dół, pękł na pół i wypłynęły wszystkie jego wnętrzności. Rozniosło się to wśród wszystkich mieszkańców Jerozolimy, tak że nazwano ową rolę w ich języku Hakeldamach, to znaczy: Pole Krwi. Napisano bowiem w Księdze Psalmów: Niech opustoszeje dom jego i niech nikt w nim nie mieszka! A urząd jego niech inny obejmie! Trzeba więc, aby jeden z tych, którzy towarzyszyli nam przez cały czas, kiedy Pan Jezus przebywał z nami, począwszy od chrztu Janowego aż do dnia, w którym został wzięty od nas do nieba, stał się razem z nami świadkiem Jego zmartwychwstania". Postawiono dwóch: Józefa, zwanego Barsabą, z przydomkiem Justus, i Macieja. I tak się pomodlili: "Ty, Panie, znasz serca wszystkich, wskaż z tych dwóch jednego, którego wybrałeś, by zajął miejsce w tym posługiwaniu i w apostolstwie, któremu sprzeniewierzył się Judasz, aby pójść swoją drogą". I dali im losy, a los padł na Macieja. I został dołączony do jedenastu apostołów. (Dz 1, 15-26)Poza tym o życiu św. Macieja Apostoła nie wiemy prawie nic. Według Euzebiusza z Cezarei Palestyńskiej św. Maciej był jednym z 72 uczniów Pana Jezusa. Był pochodzenia żydowskiego, jak na to wskazuje pochodzenie wszystkich Apostołów. Według późnej tradycji Święty miał głosić Ewangelię najpierw w Judei, potem w Etiopii, wreszcie w Kolchidzie - więc na rubieżach Słowian. Tradycja mówi, że zmarł męczeńską śmiercią w Jerozolimie. Najpierw był kamienowany, a następnie zabity toporem lub halabardą. Według innej tradycji został ukrzyżowany.
Ponieważ istnieją różne tradycje dotyczące męczeństwa świętego, w ikonografii przedstawia się go z wieloma różnymi przedmiotami. Najczęściej jest to siekiera (zwłaszcza w obrazach i rzeźbach niemieckich) albo włócznia lub halabarda (dominuje na wizerunkach włoskich). Pojawia się również miecz, kamień lub krzyż. Wspomnienie św. Macieja przypada na 14 maja. W naszej parafii w tym dniu przypada Odpust Parafialny.

Modlitwa do Patrona
O święty Macieju, udziel nam światła i rady w wątpliwościach, siły i męstwa w pokusach i przeciwnościach. Kieruj naszymi krokami, zapalaj nas do miłości Boga i bliźniego.
Racz u Boga wyjednać nam łaski, abyśmy za Twym przykładem wiernie mu służyli na wieki wieków.Parafia św. Macieja Apostoła
Bielany ul. Solna 2
32-651 Nowa Wieś
tel. +48 33 848 65 98

Konto bankowe:
Bank PKO SA oddz. Kęty
61 1240 4852 1111 0000 4701 4956
Jak do nas dojechać