Wspólnoty parafialne
Parafia św. Macieja - Bielany

Oaza Dzieci Bożych daje szansę na radosne spotkanie z Chrystusem i drugim człowiekiem. Jej celem jest nauka współpracy i czynne uczestniczenie dzieci w życiu parafialnym. Stanowi przygotowanie do coraz bardziej świadomej wiary. Dla niektórych dzieci jest to jedyny sposób poznania przyjaciół oraz dobrej zabawy.
Spotkania odbywają się w soboty od 10.00 do 11.00. w auli Domu Parafialnego. Uczestniczy w nich około 50 osób i 8 opiekunów.

Program spotkania jest podzielony na 3 części:
• pierwsza odbywa się w grupach i dotyczy omawianego tematu
• druga część poświęcona jest nauce śpiewu i sprawom organizacyjnym
• trzecia część obejmuje gry i zabawy sprawnościowe

Istnieje też Oaza dzieci Bożych przy kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej na Zasolu Łęckim która spotyka się w każdą sobotę o godzinie 10.00