Wspólnoty parafialne
Parafia św. Macieja - Bielany

Spotkania odbywają się w piątki. Młodzież najpierw uczestniczy we Mszy Świętej a następnie gromadzi się w auli. Tam omawiamy tematy ważne w życiu młodego człowieka oraz organizujemy wspólne zajęcia i wyjazdy.
Uczestnicy swoją obecnością na Mszy Świętej w tygodniu dają czytelne świadectwo wiary i miłości Boga wobec swoich rówieśników. W pewnym stopniu jest to kontynuacja katechezy szkolnej w pogłębionej formie. Oddając cząstkę swojego czasu, budują coraz bardziej świadomą i dojrzałą wiarę. Bronią się w ten sposób przed zagrożeniem obojętności i życia bez Boga. Podkreślają, że w grupie łatwiej im się modlić oraz postawić sobie wyższe wymagania dotyczące postępowania.