Odpowiedzi do prawidłowego rozwiązania testu znajdziesz na tej stronie.

1. Ile okien oświetla nawę świątyni?
6
3
9

2. Iloma filarami podparty jest chór?
pięcioma
dwoma
trzema
czterema

3. Kiedy przypada wspomnienie św. Macieja, patrona parafii?
14 maja
15 sierpnia
21 marca
8 czerwca

4. Z którego roku pochodzi dzwon w wieży?
1872 roku
1513 roku
1410 roku
1928 roku

5. Obraz cudownego Pana Jezusa w Bielanach został namalowany na płótnie o wymiarach:
140cm x 110cm
180cm x 120cm
200cm x 120cm
180cm x 150cm

6. W którym roku powstał most na Sole?
1937
1913
1854
1815

7. Z ilu parafii składa się dekanat jawiszowicki?
7
4
5
6

8. Kto ufundował świątynię w Bielanach?
ks. Antoni Gralewski
biskup Frantisek Piątek
starościna Zofia Dunin

9. Kościół jest budowlą orientowaną czyli zbudowaną wzdłuż:
wód artezyjskich
osi północ-południe
osi wschód-zachód
głównej drogi

10. Kiedy odbyła się uroczystość poświęcenia kaplicy na Zasolu?
w maju 2000 roku
w styczniu 1997 roku
w czerwcu 1999 roku
w maju 2001 roku