Test wiedzy o parafii
Parafia św. Macieja - Bielany
Odpowiedzi do prawidłowego rozwiązania testu znajdziesz na tej stronie.

1. Z którego roku pochodzi dzwon w wieży?
1928 roku
1872 roku
1410 roku
1513 roku

2. Kiedy odbyła się uroczystość poświęcenia kaplicy na Zasolu?
w styczniu 1997 roku
w maju 2000 roku
w maju 2001 roku
w czerwcu 1999 roku

3. W którym roku powstał most na Sole?
1815
1913
1937
1854

4. Kościół jest budowlą orientowaną czyli zbudowaną wzdłuż:
osi wschód-zachód
głównej drogi
wód artezyjskich
osi północ-południe

5. Kiedy przypada wspomnienie św. Macieja, patrona parafii?
21 marca
15 sierpnia
8 czerwca
14 maja

6. Z ilu parafii składa się dekanat jawiszowicki?
7
6
4
5

7. Obraz cudownego Pana Jezusa w Bielanach został namalowany na płótnie o wymiarach:
140cm x 110cm
180cm x 120cm
200cm x 120cm
180cm x 150cm

8. Iloma filarami podparty jest chór?
czterema
trzema
pięcioma
dwoma

9. Ile okien oświetla nawę świątyni?
3
6
9

10. Kto ufundował świątynię w Bielanach?
ks. Antoni Gralewski
starościna Zofia Dunin
biskup Frantisek Piątek