Test wiedzy o parafii
Parafia św. Macieja - Bielany
Odpowiedzi do prawidłowego rozwiązania testu znajdziesz na tej stronie.

1. Ile okien oświetla nawę świątyni?
9
6
3

2. W którym roku powstał most na Sole?
1913
1937
1854
1815

3. Z którego roku pochodzi dzwon w wieży?
1410 roku
1928 roku
1513 roku
1872 roku

4. Kościół jest budowlą orientowaną czyli zbudowaną wzdłuż:
głównej drogi
osi wschód-zachód
wód artezyjskich
osi północ-południe

5. Kiedy przypada wspomnienie św. Macieja, patrona parafii?
15 sierpnia
14 maja
8 czerwca
21 marca

6. Obraz cudownego Pana Jezusa w Bielanach został namalowany na płótnie o wymiarach:
180cm x 150cm
180cm x 120cm
200cm x 120cm
140cm x 110cm

7. Kiedy odbyła się uroczystość poświęcenia kaplicy na Zasolu?
w maju 2001 roku
w czerwcu 1999 roku
w styczniu 1997 roku
w maju 2000 roku

8. Z ilu parafii składa się dekanat jawiszowicki?
5
7
6
4

9. Kto ufundował świątynię w Bielanach?
biskup Frantisek Piątek
starościna Zofia Dunin
ks. Antoni Gralewski

10. Iloma filarami podparty jest chór?
trzema
pięcioma
czterema
dwoma