Test wiedzy o parafii
Parafia św. Macieja - Bielany
Odpowiedzi do prawidłowego rozwiązania testu znajdziesz na tej stronie.

1. Kiedy przypada wspomnienie św. Macieja, patrona parafii?
21 marca
14 maja
8 czerwca
15 sierpnia

2. Z ilu parafii składa się dekanat jawiszowicki?
5
4
7
6

3. Z którego roku pochodzi dzwon w wieży?
1872 roku
1928 roku
1513 roku
1410 roku

4. Iloma filarami podparty jest chór?
czterema
dwoma
trzema
pięcioma

5. Kto ufundował świątynię w Bielanach?
ks. Antoni Gralewski
starościna Zofia Dunin
biskup Frantisek Piątek

6. W którym roku powstał most na Sole?
1937
1854
1815
1913

7. Ile okien oświetla nawę świątyni?
3
9
6

8. Obraz cudownego Pana Jezusa w Bielanach został namalowany na płótnie o wymiarach:
180cm x 150cm
140cm x 110cm
180cm x 120cm
200cm x 120cm

9. Kościół jest budowlą orientowaną czyli zbudowaną wzdłuż:
wód artezyjskich
osi północ-południe
osi wschód-zachód
głównej drogi

10. Kiedy odbyła się uroczystość poświęcenia kaplicy na Zasolu?
w maju 2000 roku
w maju 2001 roku
w styczniu 1997 roku
w czerwcu 1999 roku