Test wiedzy o parafii
Parafia św. Macieja - Bielany
Odpowiedzi do prawidłowego rozwiązania testu znajdziesz na tej stronie.

1. Ile okien oświetla nawę świątyni?
3
6
9

2. Iloma filarami podparty jest chór?
czterema
dwoma
pięcioma
trzema

3. Obraz cudownego Pana Jezusa w Bielanach został namalowany na płótnie o wymiarach:
140cm x 110cm
180cm x 150cm
180cm x 120cm
200cm x 120cm

4. W którym roku powstał most na Sole?
1854
1913
1815
1937

5. Z ilu parafii składa się dekanat jawiszowicki?
6
7
5
4

6. Kto ufundował świątynię w Bielanach?
ks. Antoni Gralewski
starościna Zofia Dunin
biskup Frantisek Piątek

7. Z którego roku pochodzi dzwon w wieży?
1410 roku
1872 roku
1928 roku
1513 roku

8. Kiedy przypada wspomnienie św. Macieja, patrona parafii?
15 sierpnia
8 czerwca
14 maja
21 marca

9. Kościół jest budowlą orientowaną czyli zbudowaną wzdłuż:
głównej drogi
osi północ-południe
osi wschód-zachód
wód artezyjskich

10. Kiedy odbyła się uroczystość poświęcenia kaplicy na Zasolu?
w maju 2001 roku
w maju 2000 roku
w czerwcu 1999 roku
w styczniu 1997 roku