Modlitwy
Parafia św. Macieja - Bielany

Modlitwy

Panie Jezu, który przyjąłeś ludzkie ciało, abyśmy mogli naocznie przekonać się, jak bardzo nas kochasz. Pełen ufności staję przed Tobą w miejscu, w którym od wieków spoglądasz z miłością na każdego człowieka. Kiedy patrzę na Twą cierpiącą twarz wiem, że nie są Ci obce doświadczenia ludzkiego życia. Nawet jeśli nic nie powiem, Ty i tak wiesz, jakie troski kryją się w moim sercu. Wierzę, że o cokolwiek poproszę Ojca w imię Twoje to się spełni, dlatego pełen ufności proszę (...)

Panie, Twoje oczy, patrzące z taką miłością z tego Cudownego Obrazu, dodają mi odwagi. Tylu ludzi doznało tu od Ciebie pocieszenia, uzdrowienia, umocnienia. Ufam, że i ja otrzymam to, o co z wiarą proszę.
Jezu Nazareński, Cudowny Bielański, zmiłuj się nad nami.
Ojcze nasz…,
Zdrowaś Maryjo…,
Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego…

Na dużych paciorkach
Jezu srodze biczowany, cierniem ukoronowany, ratuj w potrzebie, prosimy Ciebie i połącz nas z sobą w niebie.

Na małych paciorkach

Miłosierny Nazareński, Jezu Cudowny Bielański zmiłuj się nad nami

Zakończenie
Jezu przepuść, Jezu wysłuchaj, Jezu zmiłuj się nad nami

Chwała bądź Bogu w Trójcy Jedynemu, Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu. Temu który jest w osobach Trojaki w Bóstwie jednaki. I Matce Jego bez zmazy poczętej Panience Świętej

Cudowny dobry Jezu nasz
Ty nas w opiece Swojej masz
Tyś nas wybawił przez krzyż i rany
Cudowny Jezu ubiczowany

Patrząc na Twą cierpiącą Twarz
Błagamy dobry Jezu nasz
Bądź zawsze z nami Jezu kochany
Ty nasz Cudowny ubiczowany.
Panie zmiłuj się nad nami,
Chryste zmiłuj się nad nami,
Panie zmiłuj się nad nami,
Chryste usłysz nas,
Chryste wysłuchaj nas,
Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami,
Synu Odkupicielu świata Boże,
Duchu Święty Boże,
Święta Trójco Jedyny Boże,
Jezu, Synu Boga Żywego,
Jezu, przybity do krzyża na odkupienie rodzaju ludzkiego,
Jezu, umierający na krzyżu dla naszego zbawienia,
Jezu, przez krzyż zwyciężający szatana,
Jezu, przez krzyż gładzący grzechy,
Jezu, przez krzyż otwierający nam niebo,
Jezu, przez krzyż prowadzący swe dzieci do chwały,
Jezu, przez krzyż łaski zlewający na ziemię,
Jezu, który w tym wizerunku cudownym nieustannie dajesz dowody swego miłosierdzia,
Jezu cudowny, wspomożenie i obrona nasza,
Jezu cudowny, który z żywą wiarą uciekających się do Ciebie łaskami ubogacasz,
Jezu cudowny, który konających do życia przywracasz,
Jezu cudowny, który chorym zdrowia udzielasz,
Jezu cudowny, który dotkniętych kalectwem mocą swą wspierasz,
Jezu cudowny, który ufających Tobie w różnych niebezpieczeństwach ochraniasz,
Jezu cudowny, który strapionych zawsze pocieszasz,
Jezu cudowny, mocy i obrono nasza,
Jezu cudowny, nadziejo nasza w życiu i przy śmierci,
Bądź nam miłościw – przepuść nam Jezu,
Bądź nam miłościw – wysłuchaj nas Jezu,
Od utraty wiary świętej – wybaw nas Jezu,
Od sprawiedliwie za grzechy nasze zasłużonej kary,
Od przekraczania przykazań Twoich,
Od zatwardziałości w grzechach,
Od niegodnego przyjmowania sakramentów świętych,
Od zepsucia dobrych obyczajów,
W życiu i przy śmierci – ratuj nas Jezu,
Abyś Kościół Twój Święty zachować raczył – wysłuchaj nas Jezu,
Abyś Ojca Świętego i całe duchowieństwo mocą swą wspierać raczył,
Abyś liczne powołania kapłańskie i zakonne wzbudzać raczył,
Abyś w narodzie naszym ducha prawdziwej wiary, nadziei i miłości podtrzymywać raczył,
Abyś naród polski w zachowaniu trzeźwości i czystości wspomagać raczył,
Abyś związanych sakramentem małżeństwa wzmacniać raczył,
Abyś zgodę w naszych rodzinach utrwalać raczył,
Abyś nam w krzyżach życia ducha cierpliwości i zgadzania się ze świętą wolą Twoją udzielać raczył,
Abyś chorym i cierpiącym zdrowia i cnoty męstwa udzielić raczył,
Abyś konających łaską swą wzmacniać raczył,
Abyś grzesznikom łaskę nawrócenia dać raczył,
Abyś nam wytrwanie w łasce aż do śmierci udzielić raczył,
Jezu cudowny, do Ciebie się uciekamy – wysłuchaj nas Jezu,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam Jezu,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas Jezu,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami Jezu,
Chryste usłysz nas,
Chryste wysłuchaj nas.

  Ojcze Nasz…
  Zdrowaś Mario…
  Chwała Ojcu…

  Zmiłuj się nad nami Panie
  Bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie
  Okaż nam Panie miłosierdzie swoje
  I daj nam swoje zbawienie

Módlmy się:
Miłosierny Jezu, Zbawco nasz i Panie, który dajesz nam dowody swojej szczególnej łaskawości, przyjmij modlitwy, które z ufnością zanosimy do Ciebie. Prosimy, niech nas nie opuszcza Twoja cudowna opieka i Twoje miłosierdzie. Wspomagaj nas hojnie w naszych potrzebach tak, jak wspomagałeś w ciągu dziejów naszych ojców. Który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków. Amen

Któryś za nas cierpiał rany…