Wiadomości
Parafia św. Macieja - Bielany

Przebieg peregrynacji w mieszkaniach

Drodzy, Parafianie! Parafie naszej diecezji bielsko-żywieckiej nawiedzane są przez obraz Pana Jezusa Miłosiernego i relikwie świętej Faustyny i świętego Jana Pawła II. Jako owoc tego nawiedzenia zaproponowana jest peregrynacja we wspólnotach parafialnych - przyjęcie do swoich domów i mieszkań kopii obrazu Jezusa Miłosiernego i spędzenie czasu na modlitwie i zadumie nad niezwykłym darem Boga, jakim jest Miłość Miłosierna! Poniżej znajdują się wskazówki, jak przygotować się i duchowo i „technicznie” do tego nawiedzenia.
 1. Zadbaj o stan swojego sumienia! Postaraj się przystąpić do spowiedzi świętej przed peregrynacją. Po to, abyś mógł z  najbardziej otwartym sercem przyjąć Chrystusa w Eucharystii - a przez to polecać Bogu swoje troski i radości, i jak najowocniej pochylić się nad tajemnicą Bożego Miłosierdzia! Poczuj, że to nie tylko przez jedną dobę zagości u Ciebie „obraz”, ale wykorzystaj to wydarzenie jako czas łask udzielanych Ci od Boga!
 2. A zatem: w dniu przyjęcia peregrynującej kopii Obrazu pójdź na Mszę świętą. Przygotuj się: przedstaw Bogu te sprawy, z jakimi chcesz wypraszać Jego Miłosierdzie dla siebie, ludzi i świata.
 3. Przygotuj także miejsce W swoim domu dla peregrynującego Obrazu. Niechaj nie będzie to zapomniany kąt, ale honorowe miejsce (stół, komoda), nakryte obrusem, przystrojone świecami.
 4. Dla bezpieczeństwa swojego i bliskich: nigdy nie zostawiaj zapalonych świec w pustym mieszkaniu, kiedy wychodzisz z domu!
 5. W tym czasie peregrynacji postaraj się pozostać w atmosferze rozmodlenia. Zrezygnuj więc z telewizji, radia, komputera, gier wideo, niepotrzebnych rozmów telefonicznych i sms-ów czy lektury książek albo gazet. Wykorzystaj ten czas na Twoje spotkanie i porozmawianie z Dobrym Bogiem, który zaprasza Cię do spotkania z tajemnicą Swojego Miłosierdzia!
 6. Wygospodaruj czas na modlitwę przed peregrynującym Obrazem! Pomyśl także o wzięciu do ręki i do serca słów Pisma Świętego, 0 odmówieniu Koronki do Bożego Miłosierdzia, cząstki Różańca Świętego, o pobożnej lekturze. A przede wszystkim wykorzystaj czas na swoją osobistą rozmowę z Twoim Bogiem o Tobie samym!
 7. Jeśli mieszkasz sam, zaproś na wspólną modlitwę bliskich Twojemu sercu albo znajomych czy sąsiadów! Podobnie: jeśli wiesz o kimś samotnie mieszkającym, starszym albo schorowanym, pomyśl o delikatnym zaproponowaniu swojego towarzyszenia w modlitwie!
 8. Wieczorem (o umówionej porze) przyjmij do swojego mieszkania peregrynujący obraz od sąsiadów. Wyjdź przed dom/mieszkanie z zapaloną świecą, w odświętnym ubraniu. Niech głowa Rodziny, Senior rodu albo wybrany mieszkaniec przejmie Obraz od poprzedniej rodziny i z szacunkiem umieści go na przygotowanym ołtarzyku!
 9. W mieszkaniu rozpocznij swoje czuwanie od znaku Krzyża, wspólnego odmówienia (z bliskimi i sąsiadami) Koronki do Bożego Miłosierdzia, albo posłuż się modlitwą z „Listu 2” z niniejszego Modlitewnika na powitanie peregrynującego Obrazu. Dlatego też postaraj się wcześniej zapoznać z modlitwami (np. z dołączonego Modlitewnika) i wybrać odpowiednie dla Ciebie modlitwy i rozważania. Pamiętaj także pozostawieniu odpowiedniej „ilości” ciszy dla prywatnych modlitw - rozmów z Bogiem!
 10. Zadbaj o sprawne i pobożne przekazanie peregrynującego Obrazu do następnej rodziny/osoby.
 11. Wykorzystaj czas, który możesz przeznaczyć na spotkanie z Bożym Miłosierdziem! Życzę Ci, abyś postarał się na koniec peregrynacji zdobyć się na jakieś postanowienie dotyczące twojego życia, duchowości czy modlitwy, o którym powiesz Jezusowi!
z „Modlitewnika” przygotowanego przez ks. Wojciecha Pala