Wiadomości
Parafia św. Macieja - Bielany

Peregrynacja obrazu

8 grudnia 2015 r rozpoczął się pierwszy w dziejach Kościoła Rok Miłosierdzia, ogłoszony przez Ojca Świętego Franciszka, który powiedział: „Jestem przekonany, że cały Kościół, który bardzo potrzebuje miłosierdzia, bo jesteśmy grzesznikami, będzie mógł znaleźć w tym Jubileuszu radość, by odkryć i uczynić owocnym Boże miłosierdzie, przez które wszyscy jesteśmy wezwani do dawania pociechy każdemu człowiekowi naszych czasów”. Te słowa papieża Franciszka potwierdzają, jak bardzo mu zależy, by grzesznik, człowiek zniewolony, zbuntowany i poraniony, odnalazł się w ramionach miłosiernego Ojca. Wzywa wszystkich wierzących, by głosili wobec świata prawdę o Bogu miłosiernym i stawali się Jego wiarygodnymi świadkami.
W Jubileuszowym Roku Miłosierdzia pragniemy zwrócić się do wszystkich rodzin naszej parafii z wezwaniem: "Otwórzcie drzwi Chrystusowi!". Nasze rodziny nawiedza kopia obrazu Pana Jezusa Miłosiernego z Łagiewnik. Peregrynacja obrazu Jezusa Miłosiernego rozpocznie się w niedzielę 14 lutego w czasie Mszy św. o godzinie 11.30. Po jej zakończeniu prosimy następujące rodziny by odebrały obraz:
  • z Kańczugi - rodzinę państwa Urszuli i Andrzeja Szarek,
  • z Zasola Bielańskiego - rodzinę państwa Jana i Teresy  Pająk,
  • z Łęk rodzinę państwa - Jacka i Katarzyny Wykręt.
  • z Zasola Łęckiego rodzinę - pani Danuty Korycińskiej. Na Zasolu obraz rozpocznie peregrynację po Mszy św. w o godzinie 9.30
Od rodzin które zabiorą ten obraz z kościoła, będzie on wędrował dom po domu po poszczególnych wioskach naszej parafii.  
 
Czym jest Nawiedzenie obrazu Miłosierdzia Bożego w naszej rodzinie i naszym domu?
W Roku Jubileuszowym  Miłosierdzia, po przeżyciu peregrynacji obrazu Jezu Ufam Tobie i relikwii św. Jana Pawła II i św. Faustyny, pragniemy  teraz swoją peregrynację po domach rodzin naszej parafii odbył obraz Jezusa Miłosiernego. Czas nawiedzenia obrazu Jezusa Miłosiernego „Jezu, ufam Tobie!” w danej rodzinie, powinien być historycznym wydarzeniem, przemienieniem duchowym całej rodziny, jej wyznaniem wiary. Otwarciem nie tylko drzwi domu, ale i serc domowników. Przyjęciem Jezusa Miłosiernego, który przychodzi w tym obrazie, ażeby wskrzeszać miłość i udzielać przebaczenia. Jezus powinien w tym czasie stać się nie tylko gościem, ale Panem tego domu i rodziny. Obecność obrazu jest czasem uwielbienia Bożego Miłosierdzia i zawarcia z Nim przymierza na wieki. Przez wiarę Jezus udziela bogactwa swej łaski i przychodzi do modlącej się rodziny, jak do uczniów w Wieczerniku, z darem oczekiwanego pokoju i jedności.

Jak się przygotować?
  1. Dobrze, aby wszyscy członkowie rodziny byli w stanie łaski uświęcającej, a w dniu przyjęcia obrazu (lub innego dogodnego dnia) przystąpili do sakramentu pojednania i uczestniczyli w Mszy świętej.
  2. W domu należy przygotować stół nakryty obrusem (lub inne godne miejsce, np. na komodzie lub jeśli jest w domu, to na domowym ołtarzyku). Na stole warto postawić świecę, a także położyć egzemplarz Pisma Świętego.
  3. Na modlitwę w domu można zaprosić przyjaciół, sąsiadów, członków rodziny.
  4. Nawiedzenie rozpoczyna się około 19.00 (chyba, że z poprzednią rodziną uzgodniono inną godzinę). Zakończenie następuje następnego dnia przed godziną 19 (przekazujemy obraz kolejnej rodzinie).
  5. Do obrazu dołączony będzie modlitewnik w którym będą z propozycją modlitw, czytań, śpiewów, oraz księga pamiątkowa.
Nawiedzenie jest okazją przezwyciężania niechęci w gronie rodzinnym i sąsiedzkim, dlatego – nie zmieniamy trasy w celu uniknięcia spotkania z sąsiadem, z którym są oziębione stosunki. Do nawiedzenia należy podchodzić z wiarą i miłością, a wtedy Pan Bóg obdarzy nas wieloma łaskami, potrzebnymi w szlachetnym i szczęśliwym życiu. Na zakończenie nawiedzenia w danym domu, rodzina dokonuje wpisu do Księgi Pamiątkowej.
Spodziewamy się wielu łask dla rodzin i domów otwierających drzwi dla Pana Jezusa Miłosiernego. Św. Faustyna usłyszała przecież od NIEGO: „Przez obraz ten udzielać będę wiele łask dla dusz, a przeto niech ma przystęp wszelka dusza do niego”. Jako Duszpasterze życzymy, aby czas nawiedzenia Obrazu Jezusa Miłosiernego był czasem błogosławionym dla naszych rodzin i całej parafii.