Wiadomości
Parafia św. Macieja - Bielany

Msza św. księży rodaków oraz pracujących

Podczas nawiedzenia parafii przez obraz Pana Jezusa Miłosiernego oraz relikwie św. papieża Jana Pawła II i św. s. Faustyny Kowalskiej, w piatektek o godz. 21.00 rozpoczęła się Msza święta, którą sprawowali księża rodacy oraz pracujący dawniej w Bielanach.
Eucharystię sprawowali: ks. prałat Stanisław Czernik - poprzedni proboszcz, ks. Andrzej Żmudka - nasz parafianin, ks. Adam Kumorek (którego mama pochodzi z Bielan), oraz ks. Andrzej Mojżeszko, ks. Cezary Dulka, ks. Adam Ciapka, ks. Józef Duda, ks. Wiesław Jóźwiak, ks. Paweł Nowak, ks. Sławomir Szczotka, ks. Wojciech Krymiec, ks. Andrzej Sander.