Wiadomości
Parafia św. Macieja - Bielany

Spotkanie młodzieży dekanatu Jawiszowickiego

Rozpoczęliśmy ostatni etap przygotowań do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. W naszej bielańskiej parafii już tradycją stały się comiesięczne spotkania młodzieży całego dekanatu Jawiszowickiego. We wtorek 3 października młodzież przybyła po raz kolejny ze swymi duszpasterzami, by wspólnie modlić się i integrować. Sanktuarium od godz. 19.00 stało się miejscem tętniącym życiem młodych ludzi, pragnących pogłębić swą wiarę i duchowość. Spotkanie rozpoczęło się konferencją ks. Marcina Hałasa. Uczta – podano do stołu – to hasło stało się tematem konferencji, jak i całego spotkania. Wspólnota wolontariuszy ŚDM gorliwie i solidnie przygotowała rozważania, które odczytano podczas Adoracji Najświętszego Sakramentu. Śpiew ubogacała schola młodzieżowa naszej parafii. Po części modlitewnej w kościele, młodzież przeszła do salek przy plebani, by spotkać się w grupach na dalszym rozważaniu słowa Bożego i dzieleniu się własnymi doświadczeniami wiary. Nie zabrakło też elementu pracy – wykonaliśmy wspólnymi siłami około 1000 zakładek do książek, które rozprowadzane będą w naszej diecezji jako cegiełki na cele ŚDM 2016 w Krakowie.