Wiadomości
Parafia św. Macieja - Bielany

Wybrani przez Pana!

Srebrzące się blaskiem kolczugi, lśniące zbroje w których odbijają się skupione twarze, ostrza oręży przygotowane do boju, oczy wpatrzone z najwyższą uwagą, uszy czujne na każde słowo i rozkaz…
Brzmi jak wspomnienie ze złotych czasów Polskiego rycerstwa, kiedy to najlepsi wybrańcy stawali przed królem gotowi swoim życiem poświadczyć o wierności, męstwie i prawdzie. Może trudno w to uwierzyć, ale w poniedziałek 1 października nasz kościół prezentował się w podobny sposób. Oto grupa 103 wybrańców stanęła przed Panem Bogiem, aby poświadczyć swoją gotowość do wkroczenia na drogę bezpośredniego przygotowywania się do przyjęcia Sakramentów bierzmowania. Całość celebracji została podzielona na trzy części. Pierwsza miała charakter formalny i techniczny, niczym taktyczna odprawa przed bitwą. Następnie ksiądz Proboszcz jak prawdziwy generał w duchowy sposób udzielił cennych wskazówek na cały ten czas i zachęcił do gorliwości oraz do szczerego zaangażowania się. Zwieńczeniem był liturgiczny obrzęd wybrania, w którym młodzież naszej parafii w obecności swoich rodziców i bliskich potwierdziła pragnienie czynnego włączenia się w czas przygotowania do przyjęcia sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej. Po wprowadzeniu modlitewnym księdza Kamila wspólnie odmówiliśmy dwie dziesiątki różańca – pierwszą poprowadziła młodzież prosząc o wsparcie Matki Najświętszej, a w drugiej to rodzice oddawali swoje pociechy pod opiekę Maryi. Następnie każdy z kandydatów poprosił o błogosławieństwo rodziców na całą drogę przygotowania. Potem stając ze świecą chrzcielną odnowiliśmy przyrzeczenia chrzcielne, które młodzież potwierdziła odczytaniem własnoręcznie spisanej deklaracji. Punktem kulminacyjnym było uroczyste podejście do chrzcielnicy, która w obecności Paschału stanowiła centrum obrzędu, a następnie po złożeniu deklaracji na ręce ks. Proboszcza i ks. Marcina – ucałowanie jej na znak szacunku wobec miejsca włączenia do wspólnoty dzieci Bożych. Całość obrzędu zakończyła wspólna modlitwa za kandydatów i uroczyste błogosławieństwo posłania.
A zatem wybrani… posłani po to, aby przygotowywać się do świadczenia o Chrystusie swoim życiem. Niech zatem zgodnie z modlitwą, która towarzyszyła nam w trakcie tego obrzędu „nasza parafia jaśnieje pełnią miłości i wytrwania w modlitwie” tych młodych ludzi, który pragną stawać się prawdziwymi rycerzami Pana Boga. /mg/