Wiadomości
Parafia św. Macieja - Bielany

Boże Ciało w naszej parafii

W czwartek, 15 czerwca z Chrystusem utajonym w Najświętszym Sakramencie wyszliśmy w uroczystej eucharystycznej procesji z kaplicy na Zasolu do dziękując Panu Bogu za dar Eucharystii prosząc Chrystusa o błogosławieństwo i pokój dla Kościoła powszechnego, dla naszej Ojczyzny, naszego narodu, naszej parafii i dla każdego z nas. Dziękujemy wszystkim za liczną obecność i piękne świadectwo wiary.


Poszczególnym wspólnotom dziękujemy za przygotowanie tradycyjnych ołtarzy na procesję:
  1. I ołtarz na Zasolu koło przystanku PKS - przygotowali mieszkańcy Kańczugi hasło: Przejście ze śmierci do życia
  2. II ołtarz koło p. Stanisława Januszyka - przygotowali mieszkańcy Zasola Bielańskiego  hasło: Po stronie słabych
  3. III ołtarz w Sosinkach koło p. Noworytów - przygotują mieszkańcy Łęk - przygotowali mieszkańcy Zasola Bielańskiego hasło: Wspólne wędrowanie
  4. IV ołtarz (na ołtarzu polowym w Bielanach) - przygotowali mieszkańcy Bielan hasło - Jedno z Ojcem
Szczególne podziękowania kierujemy do:
  • wszystkich osób które bezpośrednio włączyły się w budowanie ołtarzy
  • strażaków z wszystkich jednostek naszej parafii za profesjonalne zabezpieczenie trasy
  • dzieci pierwszokomunijnych i sypiących kwiaty i ich rodziców
  • Pań z Kół Gospodyń Wiejskich
  • Pocztów sztandarowych, ZSG w Bielanach, pocztów sztandarowych górników i strażaków z poszczególnych wiosek
  • Do wszystkich którzy tak licznie swoją obecnością dali wyraz swojej wiary.
Aby nie popaść w rutynę, w obojętność wobec cudu i łaski Eucharystii, ciągle musimy rozpoznawać, że w niej uobecnia się nasz Pan, który przez swoją Ofiarę wyprowadził nas z niewoli. Dziś wpatrujemy się w tajemnicę, która bezpośrednio nas dotyczy. Bóg, którego naturą jest miłość, czyli dawanie siebie, przez Komunię świętą chce nas uzdalniać do tego samego. Przyjmując Jezusa, wchodzimy we wspólnotę z Nim, ale i ze wszystkimi, którzy Go przyjmują – zaczynamy na nich patrzeć tak jak On.