Wiadomości
Parafia św. Macieja - Bielany

Akatyst do Ducha Świętego

3 czerwca w Wigilię Zesłania Ducha Świętego zapraszamy do wspólnego odśpiewania Akatystu do Ducha Świętego.

Przyjdź, Duchu Święty, i zapal w nas płomień Twojej miłości i Pańskiej bojaźni;
Daj nam usłyszeć Twój głos tajemniczy
W naszych sumieniach.


Zesłanie Ducha Świętego jest wypełnieniem i zakończeniem Świąt Paschalnych. Jezus wypełnia swoją obietnicę daną uczniom: „Ja zaś będę prosił Ojca a innego Pocieszyciela da wam aby z wami był na zawsze- Ducha Prawdy" J 14,16.
Duch Święty jest dopełnieniem Chrystusowego dzieła. Jezus z miłości oddał swoje życie i zesłał na ziemię swojego Ducha, który jest miłością. Od chwili zesłania Ducha Świętego ogień miłości obecny jest w życiu ludzi i płonie w życiu ludzkości. Duch Święty powoduje w nas wiarę i miłość dzięki którym wchodzimy w osobowy i bezpośredni kontakt z Chrystusem. On mieszka wtedy w naszym wnętrzu i w naszych sercach.
Dlatego tak ważne jest czuwanie w wigilię Zesłania Ducha Świętego dla wspólnot parafialnych, które na wzór apostołów oczekują jego przyjścia. Takie czuwanie po raz pierwszy organizujemy również w naszej parafii. W czasie jego trwania będziemy słuchać z otwartymi sercami Słowa Bożego, przypominającego nam o tym, co Bóg uczynił swojemu ludowi. Będziemy prosić Ducha Świętego by odnowił oblicze tej ziemi.