Wiadomości
Parafia św. Macieja - Bielany

Być blisko Pasterza!

Chociaż początek maja zdecydowanie nie nawiązywał do barwnego opisu psalmisty opowiadającego o rozległych zielonych pastwiskach, to jednak inna radość rozjaśniła naszą parafię. Oto w kaplicy na Zasolu jedenaście „owieczek” zbliżyło się do Pasterza i przyjęło Go do swego serca. Przez cały rok byli prowadzeni przez rodziców do zdrojów łaski Bożej podczas niedzielnych mszy świętych, a także poznawali właściwe ścieżki życia na katechezach, spotkaniach i rekolekcjach parafialnych. Uczyli się, że On, Jedyny Pasterz daje siły do pracy nad sobą, a w Sakramencie Pokuty i pojednania oświetla wszelkie ciemne doliny ludzkich serc. W Komunii Świętej zasiedli do stołu Pana, który pragnie obdarzać wszystkich niezmierzonymi łaskami i radością. Poznali, że jedynie w Nim jest dobroć i łaska, oraz to dzięki pełnemu uczestnictwu w Sakramentach Kościoła możemy wspólnie zamieszkać w domu Pana po wieczne czasy.
Niech zatem Psalm 23 i powtarzany wspólnie refren – „Pan Jest moim Pasterzem, nie brak mi niczego” będzie zawsze wspomnieniem tych cudownych chwil i natchnieniem, aby każda przyjmowana Komunia Święta, była przyjęta z taką radością i oddaniem jak ta Pierwsza.
7 maja 2017 roku w kaplicy pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Pierwszą Komunię Świętą przyjęli: Adrianna Bąk, Sebastian Błaszczak, Amelia Gawrylak, Agata Korycińska, Weronika Merta, Mateusz Piętoń, Igor Piwowarczyk, Angelika Rozner, Monika Szyszka, Emilia Wójcik, Zuzanna Żmuda.