Wiadomości
Parafia św. Macieja - Bielany

Światu potrzebny jest pokój

Ciche, spokojne wzgórze we francuskiej Burgundii. Jest bardzo słonecznie, bo to środek lata, w powietrzu unoszą się drobinki pyłu z nieutwardzonej ziemi. Kolorowy tłum młodych ludzi powoli, nie spiesząc się, idzie w stronę Kościoła Pojednania. Nagle rozbrzmiewa bicie dzwonów, więc tłum nieco przyspiesza, żeby znaleźć się w środku na czas.
Mało jest takich miejsc i okazji, aby spotkać młodych ludzi różnego wyznania, mówiących innymi językami, którzy skupiają się wokół wartości takich jak dobro i miłość do drugiego człowieka.
Wspólnota z Taizé została założona przez Rogera Schütza, protestanta, który w centrum swego życia umieścił dwie podstawowe rzeczywistości ewangeliczne: prostotę i dobroć serca. Roger działał pod wpływem doświadczeń drugiej wojny światowej i wywołanych przez nią licznych podziałów na świecie. Początkowo, jeszcze w czasie okupacji, pomagał uchodźcom, szczególnie zagrożonym wówczas Żydom. Po wojnie zaprosił kilku braci do złożenia ślubów i założenia wspólnoty o ekumenicznym charakterze. Wspólnotę cechuje prostota życia, celibat, brak własności materialnej, działania wśród ubogich na wszystkich kontynentach.
Z czasem w małej, skromnej wiosce na południu Francji oprócz kolejnych braci zaczęli zjawiać się młodzi ludzie z całej Europy. Młodzież kierowana chęcią poznania świata oraz poszukująca prawdziwych, żywych relacji z Bogiem i ludźmi była nieoczekiwanym znakiem uniwersalności Taizé. Obecnie przyjeżdżają tam już tysiące osób poszukujących pokoju serca, modlitwy i pojednania. Młodzi z wszystkich kontynentów mogą spędzić w wiosce czas i doświadczyć solidarności i komunii (modlitwy skupiają katolików, protestantów, prawosławnych). Do dialogu zapraszani są liczni goście z innych kultur i religii, a także uchodźcy i ubodzy z krajów Trzeciego Świata. Ludzie są siebie ciekawi, widzą i czują, że po spotkaniach przy wspólnym stole znikają wzajemne uprzedzenia. Z pewnością ta wioska na burgundzkim wzgórzu jest symbolem dla świata, niosącym przesłanie, że pojednanie ludzkości jest możliwe.
Oprawa muzyczna, blask świec, symboliczny wystrój z ikonami oraz ołtarzem przygotowanym na przyjście Jezusa to bardzo istotne elementy, które wprowadzają w moment ciszy i osobistej refleksji. Charakterystyczne dla wspólnoty są proste, powtarzające się śpiewane modlitwy – tzw. kanony – połączone z akompaniamentem podstawowych instrumentów.
W okresie noworocznym bracia z Taizé organizują Pielgrzymkę Zaufania przez Ziemię, zapraszając młodych ludzi do różnych europejskich miast na kilkudniowe spotkanie. To wydarzenie jest atrakcyjną alternatywą wobec tradycyjnych form spędzenia sylwestra i zaproszeniem do spojrzenia na problemy ludzi, którzy są obok nas, i tych, o których słyszymy, śledząc wiadomości w mediach. Tym, co zostaje w pamięci po pierwszym takim spotkaniu, jest doświadczenie ciszy. Ta cisza nie jest krępującym momentem, kiedy nie wiadomo co powiedzieć, lecz daje tysiącom młodych osób doświadczenie pokoju. To rzadkie wydarzenie, bo na co dzień nie mamy zwykle czasu, żeby zatrzymać się i wyszeptać parę słów do Boga. Obecnie cisza jest dla nas czymś nienaturalnym, niewygodnym i brak jej w naszym życiu w domu, pracy czy w szkole. Wielu współczesnych ludzi, zamkniętych w ramach życia opartego na konsumpcji, nosi w sobie tęsknotę za tym, co prawdziwie istotne – za pokojem serca.
Świat jest wciąż niespokojny i pełen konfliktów, niesprawiedliwości, podziałów społecznych, kulturowych i religijnych. Niektóre z nich są pozostałością po okresie, kiedy to Europa kreśliła granice i wyznaczała miejsce narodom i społecznościom. Wciąż trwa okrutny konflikt w Syrii, na który nie reagowaliśmy przez wiele lat. Słyszymy w mediach o problemach na niemal każdym kontynencie, w takich krajach jak: Ukraina, Irak, Pakistan, Afganistan, Turcja, Palestyna, Jemen, Sudan Południowy, Etiopia, Somalia, Erytrea, Kongo, Republika Środkowoafrykańska, Nigeria, Kolumbia, Korea Północna.
W sytuacji ogromnego cierpienia i konfliktów zbrojnych papież Franciszek zachęca nas do uczynków pokoju i modlitwy oraz do przeżywania Ewangelii w swojej codzienności. Podczas swojego przemówienia na rozpoczęcie kampanii Caritas Internationalis pod hasłem „Syria: pokój jest możliwy” powiedział, że „…jesteśmy wezwani do wprowadzania w życie Słowa Bożego: «Ja bowiem znam zamiary, jakie mam wobec was — wyrocznia Pana — zamiary pełne pokoju, a nie zguby, by zapewnić wam przyszłość, jakiej oczekujecie» (Jr 29, 11). Jest to zachęta do modlitwy o pokój w Syrii i za jej ludność podczas czuwań modlitewnych, inicjatyw mających na celu uwrażliwianie w grupach, w parafiach i we wspólnotach, aby szerzyć przesłanie pokoju, przesłanie jedności i nadziei.”
Żyjąc w Polsce, jesteśmy bezpieczniejsi i często nieświadomi wydarzeń na świecie. Często mamy też wrażenie, że konflikty wygasają w jednym miejscu, by za chwilę wybuchnąć w innym – i to budzi nasze zobojętnienie. Jednak niewielu z nas może jechać w miejsca konfliktu i pomagać w czasie rzeczywistym. Możemy natomiast wspomóc finansowo organizacje charytatywne działające dla osób poszkodowanych w wyniku wojny. Nie możemy zapominać także o modlitwie. Mocno wierzę, że antidotum na zgorzkniałość, zatwardziałość i obojętność serca jest modlitwa, do której chciałbym zaprosić. Szczególnie mam na myśli modlitwę śpiewami z Taizé, krótkimi utworami, które nie mają wielu słów, ale zawierają fundamentalne prawdy.
Brat Roger powiedział, że „modlitwa jest łagodną siłą, która działa w człowieku, porusza go, formuje i nie pozwala mu przymykać oczu na zło, wojny i na wszystko, co zagraża niewinnym istotom na ziemi”. Niech będzie ona źródłem odwagi do walki, do naszej zmiany, aby uczynić nasz świat dobrym i gościnnym dla ludzi wykluczonych i szukających pomocy. Chcemy zaprosić wszystkich do gestu solidarności z wszystkimi ofiarami konfliktu w Syrii i w innych miejscach wojny. Zapraszamy wszystkich parafian do pięknej modlitwy ze śpiewami z Taizé w dniu 26.02.2017 r. po wieczornej mszy św., tj. o godzinie 18:00. Modlitwa rozpocznie się śpiewem kanonów, następnie symbolicznie zapalimy świece, przeczytamy fragment Psalmu oraz krótki fragment Ewangelii, po której będzie chwila ciszy. Jeśli nie potrafimy wewnętrznie się wyciszyć, to pozwólmy, aby w tym momencie Chrystus modlił się w nas. Potem nastąpi modlitwa wstawiennicza ze szczególną intencją o pokój w miejscach konfliktu i znów śpiewy aż do samego końca spotkania.


Zapraszamy do wspólnej modlitwy!
Więcej informacji o wspólnocie Taizé można znaleźć na jej oficjalnej stronie (w języku polskim) pod adresem: http://www.taize.fr/pl. Pieśni można posłuchać w serwisie YouTube po wpisaniu frazy „Taizé songs” lub „Śpiewy z Taizé”.
Jadwiga i Tomasz Wierzbiccy